รายชื่ออนิเมะที่ประกาศว่ามีภาคอนิเมะแน่นอน แต่ยังไม่เผยกำหนดฤดูกาลฉาย

อนิเมะในปี 2017

อนิเมะในปี 2018

อนิเมะยังไม่ประกาศกำหนดฉาย

เคยประกาศ แต่ดีเลย์มาหลายปี (อาจเลิกผลิต)

อนิเมะสั้น/อนิเมะเด็ก/อื่นๆ