Michibiki no Hoshi

Michibiki no Hoshi / The Star of Guidance อนิเมะจากไลท์โนเวลแนวไซไฟ

ประกาศตั้งแต่ต้นปี 2016 ว่าเรื่องนี้ภาพยนตร์ Live Action ในฤดูใบไม้ร่วง 2018 ส่วนภาคอนิเมะไม่ได้ระบุรายละเอียดและกำหนดฉาย

บทความที่เกี่ยวข้อง