Hitorijime My Hero

Hitorijime My Hero อนิเมะจากมังงะ กำหนดฉายช่วงเดือนกรกฎาคม 2017 (Summer 2017)

มังงะ Hitorijime Hy Hero ผลงานของ Arii Memeco ภาค Spin Off ของเรื่อง Hitorijime Boyfriend ตีพิมพ์ในนิตยสาร gateau ตั้งแต่ปี 2012 ถึงปัจจุบัน ยังไม่จบ

บทความที่เกี่ยวข้อง