Ghost in the Shell (New)

Ghost in the Shell (New) ตอนใหม่ ผลิตโดย Production I.G. ยังไม่เผยรูปแบบการฉาย

ประกาศข่าวทางเว็บไซต์หลักของบริษัท เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2017

บทความที่เกี่ยวข้อง