Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru: Dances with the Dragons

Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru: Dances with the Dragons อนิเมะจากไลท์โนเวล กำหนดฉายภายในเดือนตุลาคม 2017 (Fall 2017)

ชื่ออื่น: されど罪人は竜と踊る Dances with the Dragons

บทความที่เกี่ยวข้อง