Toji no Miko

Toji no Miko อนิเมะออริจินัล ผลิตโดย Studio Gokumi ยังไม่เผยกำหนดฉาย

ทีมงานหลัก

ผู้กำกับ: Kakimoto Koudai

บท: Takahashi Tatsuya

ดีไซน์ต้นแบบ: Shizuma Yoshinori

บทความที่เกี่ยวข้อง