ความสามารถของการ์ดในเกม Shadowverse

โดยพื้นฐานเกม Shadowverse จะไม่แตกต่างจาก Hearthstone มากนัก รวมถึงคีย์เวิร์ดต่างๆ ก็เหมือนการ์ดเกมทั่วไป หลายคนที่เคยเล่นพวกการ์ดเกมมาก่อน Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh!, Cardfight!! Vanguard น่าจะเข้าใจแทบจะทันทีที่เห็นคำอธิบายในเกม

พื้นฐานเกมการ์ด Shadowverse

Amulet : การ์ดประเภทหนึ่ง ใช้พื้นที่ในสนามร่วมกับ Follower ไม่สามารถโจมตีหรือถูกโจมตีได้

Trait : ประเภทแบบเจาะจงของการ์ด เช่น Officer หรือ Commander มีเพียงบางการ์ดที่มีรายละเอียดส่วนนี้ เป็นความสามารถเด่นของ Shadowcraft

Play : การใช้การ์ดจากบนมือเท่านั้น

Play Point (PP) : ค่าที่ใช้เป็น Cost ในการใช้งานการ์ดแต่ละใบ ค่าสูงสุดจะขึ้นกับ Play Point Orb ที่เพิ่มขึ้นเทิร์นละ 1 Orb

Evolving : ระบบการวิวัฒนาการการ์ด โดย Follower ทุกใบจะสามารถ Evolve ได้เมื่อถึงเทิร์นที่กำหนด แล้วยังสามารถโจมตี Follower อื่นได้ทันทีที่ Evolve แต่ไม่สามารถโจมตีผู้เล่นโดยตรงได้ ต้องรอ 1 เทิร์นเหมือนการ์ดทั่วไป

ผู้เล่นที่เริ่มเล่นก่อน จะ Evolve ได้ตอนเทิร์น 5 และทำได้ 2 ครั้ง

ผู้เล่นที่เริ่มเล่นหลัง จะ Evolve ได้ตอนเทิร์น 4 และทำได้ 3 ครั้ง

Shadow : การ์ดที่ถูกทำลายหรือ Spell ที่ถูกใช้งานจะกลายเป็น Shadow สามารถเพิ่ม Shadow ได้ด้วยความสามารถบางอย่างโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนการ์ด

Destroy : ทำลาย Follower หรือ Amulet ได้ Shadow เพิ่ม

Banish :ลบ (รีมูฟ) Follower หรือ Amulet ออกจากเกม โดยฝ่ายที่ถูกรีมูฟจะไม่ได้ Shadow

ความสามารถของเผ่า

Vengeance : ความสามารถที่แสดงผลเมื่อผู้เล่น Defense 10 หรือน้อยกว่า เป็นความสามารถของ Bloodcraft

Necromancy : เมื่อมี Shadow ถึงจำนวนที่กำหนด เมื่อลงการ์ดที่มี Necromancy จะใช้ Shadow ที่มี แล้วแสดงผลเพิ่มจากเดิม ความสามารถส่วนใหญ่ของ Shadowcraft

Overflow : การ์ดที่แสดงผลเมื่อมี Play Point Orb ตั้งแต่ 7 ลูกขึ้นไป เป็นความสามารถของ Dragoncraft

Earth Rite : การ์ดที่แสดงผลเมื่อมี Amulet ที่มี Trait – Earth Rite อยู่ในสนาม โดยจะทำลาย Amulet นั้นแล้วแสดงผล เป็นความสามารถของ Runecraft

Spellboost : เมื่อใช้การ์ด Spell จะทำให้การ์ดใบอื่นบนมือที่มีความสามารถ Spellboost ได้รับผลเพิ่มเติมจากเดิม ทำซ้ำได้เรื่อยๆ จนกว่าจะใช้การ์ดใบนั้น เป็นความสามารถของ Runecraft

Countdown : นับถอยหลังตัวเลขบน Amulet เมื่อเป็น 0 Amulet นั้นจะถูกทำลาย ส่วนใหญ่เป็นความสามารถของ Heavencraft

คีย์เวิร์ดความสามารถของการ์ด

Ambush : ไม่ตกเป็นเป้าของการโจมตีจาก Follower, Spell หรือผลความสามารถต่างๆ จนกว่าจะโจมตีหรือสร้างความเสียหาย

Fanfare : ความสามารถที่แสดงผล เมื่อการ์ดเข้ามาในเกมจากมือผู้เล่น จะไม่แสดงผลในกรณีที่มาจากช่องทางอื่น

Last Words : ความสามารถที่แสดงผลเมื่อการ์ดถูกทำลาย (Destroy)

Storm : เมื่อการ์ด Follower ลงมาในสนามแล้ว โจมตีใส่ Leader หรือ Follower ได้ทันที

Ward : ป้องกัน Follower และการโจมตีใส่ Leader ได้ ถ้ายังมีการ์ด Ward อยู่จะโจมตีการ์ดใบอื่นด้วย Follwer

Drain : เมื่อโจมตี ความเสียหายที่สร้างต่อศัตรูจะฟื้น Defense ให้กับ Leader ไม่มีผลระหว่างการป้องกัน

Bane : เมื่อสร้างหรือรับความเสียหายโดยตรงจาก Follower อื่น จะทำลาย Follower ตนนั้น

Rush : สามารถตีได้ทันทีในเทิร์นที่ลงมา แต่ไม่สามารถตีฝ่ายตรงข้ามโดยตรงในเทิร์นแรกได้

ความเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะ-แก้ไข

SHARE