การจับโปเกมอนแบบ Nice Great Excellent Curve

การจับให้ได้ Nice Great Excellent Throw จะได้ค่าประสบการณ์โบนัสเพิ่มขึ้นจากปกติ ถึง XP จะไม่มากแต่ทำติดบ่อยๆ จะให้อัพเลเวลไวขึ้นจากปกติเยอะ ที่สำคัญ คือ เพิ่มโอกาสจับโปเกมอนจากปกติด้วย ซึ่งมีผลมากตั้งแต่เลเวล 20 ขึ้นไป จึงควรฝึกให้คล่อง

จับแบบโปเกมอน Nice Great Excellent Throw

excellent throw

หลักการง่ายแต่ทำยาก คือ จะปาบอลในระหว่างที่กรอบเล็กลงมาสุดเท่าที่มากได้ ถ้าเล็กนิดหน่อยจะได้ Nice, กลางๆ จะได้ Great ส่วนเกือบเล็กสุด จะได้ Excellent เมื่อปาบอลลงไปตรงกรอบที่เล็กลงนั้น จะมีโอกาสได้โบนัสมากยิงขึ้น (กรณีจับสำเร็จ)

กรณีปาแล้วจับได้ แต่บอลไม่ได้พุ่งไปใกล้บอลที่แคบๆ จะไม่ได้โบนัส

พยายามปาให้ตรงๆ จะจับง่ายขึ้น อย่าเอียงซ้ายขวา อาจลองซ้อมสไลด์ขึ้นลงก่อนปาจริง

ในทางกลับกัน ถ้าปล่อยให้วงกลมใหญ่สุดจะจับง่ายกว่า แต่ไม่ได้โบนัสพิเศษ

  • โบนัสจับแบบ Nice Throw +10 XP
  • โบนัสจับแบบ Great Throw+50 XP
  • โบนัสจับแบบ Excellent Throw +100 XP

Update : เวอร์ชั่นปัจจุบันไม่เห็นโบนัสกรณี Nice กับ Great น่าจะเอาออกไปแล้ว แต่ยังส่งผลกับโอกาสสำเร็จในการจับติดอยู่

Update (9 สิงหา) : เวอร์ชั่นล่าสุด กลับมาใช้ได้แล้ว

จับแบบ Curveball

ขว้างบอลโค้งจากปกติ โดยเราสามารถปั่นบอลได้ก่อนที่จะโยน ทำให้บอลโค้ง แต่มีโอกาสพลาดมากยิ่งขึ้นและได้ XP โบนัสในกรณีที่จับสำเร็จเพียง 10 XP จึงอาจไม่คุ้มกับวิธีนี้ แต่ถ้าคล่องจะเป็นวิธีง่ายที่สุดที่เพิ่มโอกาสสำเร็จในการจับเพราะไม่ต้องรอให้วงแคบลงก่อนจับก็ได้

ทั้งนี้ บางครั้งก็ไม่ต้องไซด์แบบในคลิป แค่โค้งนิดหน่อยก็ได้แล้ว ขึ้นกับจังหวะ

  • โบนัสจับโปเกมอนแบบ Curveball +10 XP

วีดีโอประกอบการอธิบายจาก Youtube (เร่งความเร็ว 1.5 ก็ได้ อธิบายได้ช้ามาก)

อีกตัวอย่างสำหรับการปาให้ได้ Great หรือ Excellent พยายามปาให้ตรงๆ ไปทางโปเกมอนและให้ตกแถววงพอดีจะทำให้จับง่ายขึ้น

ความเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะ-แก้ไข

SHARE