HIT : ของรางวัลในหอคอยการทดสอบ (Update ถึงชั้น 55)

หอคอยการทดสอบเข้าได้ตั้งแต่เลเวล 6 ขึ้นไป (เริ่มตั้งแต่ชั้น 1) ทุกครั้งที่เลเวลอัพจะเข้าสู่ชั้นต่อไปได้แต่ต้องผ่านชั้นก่อนหน้านั้นด้วย

คำถามยอดฮิตสำหรับพวกหอคอยแห่งการทดสอบ (มีแทบทุกเกมในเกาหลี) คือ จะรับรางวัลอีกได้ไหม ? คำตอบ คือ เมื่อผ่านแล้ว ของรางวัลรับได้เพียงครั้งเดียว ไม่มีการรีเซ็ตหอคอย

สำหรับหอคอยในเกม HIT : Heroes of Incredible Tales ถือว่าดีอยู่อย่าง คือ หอคอยจัดว่าไม่ยาก (เมื่อเทียบกับแผนที่) ตั้งใจทำมาเพื่อแจกของสำหรับคนเลเวลถึงโดยตรง

จำนวนชั้นหอคอย / เลเวลขั้นต่ำ / รางวัลที่ได้รับ

ชั้นที่ 1 (Level 6) – เงิน 3,000

ชั้นที่ 2 (Level 7) –  บัตรเสร็จทันที 5 ใบ

ชั้นที่ 3 (Level 8) – เครื่องประดับเกรดดีเยี่ยม

ชั้นที่ 4 (Level 9) – เพชร 20

ชั้นที่ 5 (Level 10) – การ์ดชุดเกราะเกรดดีเยี่ยม

ชั้นที่ 6 (Level 11) – ทอง 5,000

ชั้นที่ 7 (Level 12) – การ์ดชุดเกราะเกรดดีเยี่ยม

ชั้นที่ 8 (Level 13) – เพชร 50

ชั้นที่ 9 (Level 14) – การ์ดเครื่องประดับเกรดหายาก

ชั้นที่ 10 (Level 15) – การ์ดอาวุธเกรดหายาก

ชั้นที่ 11 (Level 16) – บัตรเสร็จทันที 10 ใบ

ชั้นที่ 12 (Level 17) – การ์ดชุดเกราะเกรดหายาก

ชั้นที่ 13 (Level 18) – เพชร 100

ชั้นที่ 14 (Level 19) – การ์ดชุดเกราะเกรดหายาก

ชั้นที่ 15 (Level 20) – ทอง 20,000

ชั้นที่ 16 (Level 21) – การ์ดชุดเกราะเกรดฮีโร่

ชั้นที่ 17 (Level 22) – เพชร 150

ชั้นที่ 18 (Level 23) – การ์ดเครื่องประดับเกรดฮีโร่

ชั้นที่ 19 (Level 24) – ทอง 50,000

ชั้นที่ 20 (Level 25) – บัตรเสร็จสิ้นทันที 15 ใบ

ชั้นที่ 21 (Level 26) – การ์ดชุดเกราะเกรดฮีโร่

ชั้นที่ 22 (Level 27) – เพชร 200

ชั้นที่ 23 (Level 28) – การ์ดชุดเกราะเกรดฮีโร่

ชั้นที่ 24 (Level 29) – ทอง 70,000

ชั้นที่ 25 (Level 30) – การ์ดอาวุธเกรดฮีโร่

ชั้นที่ 26 (Level 31) – เพชร 300

ชั้นที่ 27 (Level 32) – ทอง 100,000

ชั้นที่ 28 (Level 33) – บัตรเสร็จสิ้นทันที 20 ใบ

ชั้นที่ 29 (Level 34) – การ์ดชุดเกราะเกรดโบราณ

ชั้นที่ 30 (Level 35) – การ์ดเครื่องประดับเกรดโบราณ

ชั้นที่ 31 (Level 36) – เพชร 400

ชั้นที่ 32 (Level 37) – การ์ดชุดเกราะเกรดโบราณ

ชั้นที่ 33 (Level 38) – ทอง 200,000

ชั้นที่ 34 (Level 39) – การ์ดอาวุธเกรดโบราณ

ชั้นที่ 35 (Level 40) – เพชร 500

ชั้นที่ 36 (Level 41) – การ์ดชุดเกราะเกรดตำนาน

ชั้นที่ 37 (Level 42) – ทอง 300,000

ชั้นที่ 38 (Level 43) – บัตรเสร็จทันที 25 ใบ

ชั้นที่ 39 (Level 44) – การ์ดเครื่องประดับเกรดตำนาน

ชั้นที่ 40 (Level 45) – เพชร 600

ชั้นที่ 41 (Level 46) – การ์ดชุดเกราะเกรดตำนาน

ชั้นที่ 42 (Level 47) – ทอง 400,000

ชั้นที่ 43 (Level 48) – การ์ดอาวุธเกรดตำนาน

ชั้นที่ 44 (Level 49) – เพชร 1,000

ชั้นที่ 45 (Level 50) – การ์ดชุดเกราะเกรดอมตะ

ชั้นที่ 46 (Level 51) – ทอง 500,000

ชั้นที่ 47 (Level 52) – บัตรเสร็จทันที 40 ใบ

ชั้นที่ 48 (Level 53) – เพชร 1,100

ชั้นที่ 49 (Level 54) – การ์ดเครื่องประดับเกรดอมตะ

ชั้นที่ 50 (Level 55) – ทอง 550,000

ชั้นที่ 51 (Level 56) – การ์ดชุดเกราะเกรดอมตะ

ชั้นที่ 52 (Level 57) – การ์ดอัญมณีเกรดอมตะ

ชั้นที่ 53 (Level 58) – ทอง 600,000

ชั้นที่ 54 (Level 59) – เพชร 1,200

ชั้นที่ 55 (Level 60) – การ์ดอาวุธเกรดอมตะ

ในอนาคตจะมีการขยายชั้นหอคอยให้มากยิ่งขึ้นตามเลเวลสูงสุดของเกม (เวอร์ชั่นแรกตันที่ 50, ปลายเดือนเจ็ดอัพเกรด 60)

TIP นิดๆ : สำหรับคนเล่น 4 ตัวละครในไอดีเดียวกัน (เพื่อรับเพชรจากกิจกรรมรายสัปดาห์เพิ่ม) การผ่านหอคอยจะได้รับของรางวัลแยกกันตามตัวละคร ดังนั้น ถ้าตัวละครรองที่มีไอเทมยังไม่ดีจนไม่ผ่านด่าน ก็รีบปั๊มเลเวล (เน้นด่านเพิ่ม EXP) แล้วมาเก็บของในหอคอยจะช่วยได้ในระดับหนึ่ง

ความเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะ-แก้ไข

SHARE