Macross (2018)

Macross ภาคครบรอบ 35 ปีของซีรีส์มาครอส กำหนดฉายทางโทรทัศน์ภายในปี 2018

ประกาศในงาน Live ของ Macross Delta เมื่อ 29 มกราคม 2017

ข่าว/บทความอื่น