Silver Link 10th Anniversary

อนิเมะครบรอบ 10 ปีของทางซิลเวอร์ลิงค์ เป็นแนวออริจินัลภาคทีวีอนิเมะเผยกำหนดฉายภายในปี 2017

ข่าว/บทความอื่น