Knight’s & Magic

Knight’s & Magic อนิเมะดัดแปลงจากไลท์โนเวลยังไม่เผยกำหนดการฉาย เรื่องของโอตาคุหุ่นยนต์ที่ได้เกิดใหม่ในโลกแฟนตาซี ทำให้เขาได้ศึกษาเรื่องของหุ่นยนต์ตามที่ต้องการ

ข่าว/บทความอื่น