Kakuchou Shoujo Kei Trinary

Kakuchou Shoujo Kei Trinary อนิเมะแนวออริจินัล ที่เป็นโปรเจ็คร่วมระหว่างเกมและอนิเมะ ยังไม่เผยกำหนดการฉาย

ข่าว/บทความอื่น