Free! (New Project)

โปรเจคอนิเมะเรื่อง Free! ผลิตโดยสตูดิโอ Kyoto Animation ยังไม่เผยกำหนดการฉายและรูปแบบการฉาย

ข่าว/บทความอื่น