Alice to Zouroku

Alice to Zouroku อนิเมะจากมังงะ ภาคทีวีอนิเมะเผยกำหนดฉายภายในปี 2017

เรื่องย่อ : อลิซ เด็กสาวที่โตมาในห้องทดลอง ได้หลบหนีมาด้วยพลังพิเศษที่สามารถเปลี่ยนภาพวาดให้กลายเป็นจริง แต่เนื่องจากขาดประสบการณ์โลกภายนอกทำให้ใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก จนได้พบชายแก่หัวดื้อ โซโรคุ

ข่าว/บทความอื่น